top of page

Aikaisemmat vaalit

Aluevaalit 2022

HYVINVOINTI

Kuntavaalit 2021

IMG_3012.jpeg

 

 

TURKU

 

Minun kaupungissani päätökset tehdään kestävästi ja kauaskantoisesti.

Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja kaikessa päätöksenteossa arvioidaan pitkän aikavälin vaikutukset. Haluan omalla työlläni edistää sitä että hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen panostetaan.

KOULUTUS

Aina on kannattavaa panostaa koulutukseen. Terveisiin koulurakennuksiin on oltava riittävä rahoitus ja oppilaiden tulee tuntea olonsa turvalliseksi mennessään kouluun. Peruskoulun jälkeen jokaisella tulisi olla mahdollisuus jatkaa opiskelua toiselle asteelle. Kouluissa on oltava riittävä tuki oppilaille, jotta jokainen voi suorittaa opintonsa loppuun. On tärkeää, että oppilaiden lähellä on riittävä määrä koulukuraattoreita ja koulupsykologeja.

 

Turun tavoitteena on olla Suomen paras opiskelukaupunki vuoteen 2029 mennessä ja se vaatii investointeja. Turun tulee panostaa hyvään yhteistyöhön alueen korkeakoulujen kanssa, koska ne vaikuttavat kunnan houkuttelevuuteen ja tulevaan työvoiman saatavuuteen. Pitkän aikavälin päätöksenteon avulla on paremmat edellytykset saada opiskelijat jäämään tänne myös opintojen jälkeen.

96267705-E537-4A44-81FB-A4B1680BD7EF.JPG
IMGP1683 (2).jpg

HYVINVOINTI

Panostus etenkin nuorten hyvinvointiin on edellytys kestävään yhteiskunnan kehitykseen. Mikäli nuoret uupuvat tai kärsivät mielenterveysongelmista he eivät kykene työntekoon tulevaisuudessa. 

 

Terveydenhoitoon täytyy päästä matalalla kynnykselle kun sitä tarvitsee ja Turun tulee panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointiin. On aina parempi vaihtoehto panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointiin sen sijaan että odottaisi että ongelmat ovat kasvaneet.

 

Fyysinen hyvinvointi tukee henkistä hyvinvointia. Turun tulee mahdollistaa kaikille helppo tapa osallistua liikuntaan ja merkitykselliseen vapaa-aikaan. Kaikille nuorille tulee tarjota mahdollisuus harrastukseen, sillä se vähentää syrjäytymisen riskiä.

TURVALLISUUS

Kaikilla lapsilla on oltava turvallinen lapsuus. Turun tulee olla on edelläkävijä toimivan verkoston luomisessa perheille, joissa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja tukeen jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmista tulee suuria. Turun tulee panostaa mm. etsivään nuorisotyöhön, taata riittävät resurssit lastensuojeluun ja tukea viranomaisten välistä tehokasta yhteistyötä.

CCBEE037-19A5-4660-86F2-AFA00DBBB9F8.JPG
bottom of page