top of page

Tidigare val

Välfärdsområdesval 2022

Välmående

Kommunalval 2021

IMG_3012.jpeg
 
            ÅBO
 

I min stad fattas beslut hållbart och långsiktigt. Det görs investeringar i förebyggande åtgärder och i allt beslutsfattande bedöms de långsiktiga konsekvenserna. Genom mitt egna arbete vill jag främja investeringar i välbefinnande, utbildning och trygghet.

Utbildning

Det är alltid lönsamt att satsa på utbildning. Det ska finnas tillräckliga satsningar på friska skolbyggnader och elever ska känna sig trygga att gå till skolan. Efter grundskolan ska alla ha en möjlighet att fortsätta studera på andra stadiet. I skolorna ska det finnas tillräckligt med varierande stöd till eleverna, så att alla kan slutföra sin utbildning. Det är viktigt att det finns ett tillräckligt antal skolkuratorer och skolpsykologer nära eleverna.

 

Åbo har som mål att vara Finlands bästa studiestad 2029 och det är något som kräver satsningar. Åbo ska satsa på ett gott samarbete med högskolorna då de påverkar kommunens dragningskraft och framtida tillgång till arbetskraft. Genom långsiktigt beslutsfattande kan man få fler studerande att stanna här även efter studierna.

96267705-E537-4A44-81FB-A4B1680BD7EF.JPG
IMGP1683 (2).jpg

Välmående

Satsningar på ungas välmående är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Ifall unga blir utbrända eller lider av psykisk ohälsa, kommer de inte att klara av att arbeta i framtiden. 

 

Det ska vara lätt att få vård med lågtröskel då man behöver det och satsningarna ska finnas på den förebyggande nivån. Det är alltid bättre att satsa på välmående vid ett förebyggande skede än först i efterhand när problemen blivit stora.

 

Det fysiska välmåendet stöder det mentala välmåendet. Åbo ska skapa möjligheter till alla att lätt kunna motionera och ha en möjlighet till en meningsfull fritid. Alla unga ska kunna ha en hobby som de trivs med då det minskar på risken för utanförskap.

Trygghet

Alla barn ska få ha en trygg uppväxt. Åbo ska vara föregångare i att skapa fungerande nätverk för familjer där man satsar på förebyggande arbete och stöd i ett tidigt skede förrän problem blir stora. Vi ska satsa på bl.a. uppsökande ungdomsarbete, tillräckliga resurser för barnskydd och effektivt samarbete mellan myndigheter.

CCBEE037-19A5-4660-86F2-AFA00DBBB9F8.JPG
bottom of page