top of page
89CA640C-3296-4772-BB9F-0358C15B2CE4.jpeg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

VEERA GRANROTH

Kestävän ja kauaskantoisen päätöksenteon puolesta

Etusivu: Welcome
Etusivu: Bio
Etusivu: News Feed
IMG_4894.jpeg

Olen 24-vuotias ja opiskelen julkishallintoa Åbo Akademissa. Vapaa-ajallani toimin aktiivisesti opiskelijayhdistyksissä, partiossa ja nautin ystävien kanssa olemisesta. Kun olen vapaalla, tykkään olla metsässä ja merellä.

 

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan tuoda nuorten ja opiskelijoiden ääntä eteenpäin päätöksenteossa. Poliittisia päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon oikeudenmukainen sukupolvipolitiikka, jotta politiikka on pitkäjänteisempaa eikä sitä tehdä vain seuraaviin vaaleihin saakka. Etenkin koronakriisin jälkeen päätökset on tehtävä kestävän kehityksen näkökulmasta. Haluan nähdä panostuksia hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen.

Toimin tällä hetkellä varavaltuutettuna Turun kaupunginvaltuustossa sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Olen varsinaisena jäsenenä Turun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja VARHAn tarkastuslautakunnassa sekä varajäsenenä Turun nuoriso- ja kulttuurilautakunnassa. Aikaisemmin olen toiminut mm. Turun sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Åbo Akademin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana ja RKP-nuorten varapuheenjohtajana.

Kuka olen?

KOULUTUS

Koulutus on ollut pitkään Suomen menestyksen avain. Viimeisimmät tulokset osoittavat kuitenkin laskevan trendin. Nuoret tuntevat valtavia paineita ja yhä useammat kamppailevat mielenterveysongelmien kanssa. Meidän on uskallettava korjata aiempia epäonnistuneiksi osoittautuneita päätöksiä ja tarjota nuorille todellinen mahdollisuus kasvaa ja oppia rauhassa.

Yliopistojen rahoitusmalli on uudistettava. Yhden yliopiston menestys ei tule heikentää muiden yliopistojen rahoitusta. Rahoitusmallin tulee edistää koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua.

Opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen on puututtava. Tällä hetkellä opiskelijoiden talous on moniosainen tilkkutäkki ja kokonaistulos on riittämätön. Myös opiskelijat ansaitsevat toimeentulon jolla voi elää velkaantumatta. 

IMG_4920.jpg
Eduskuntavaali teemat
IMGP1683 (2).jpg

HYVINVOINTI

Haluan nähdä panostuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nuorten hyvinvointiin panostaminen on kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytys. Jos nuoret palavat loppuun tai kärsivät mielenterveysongelmista, he eivät voi työskennellä tulevaisuudessa.

Hoidonpääsyn on oltava helposti saatavilla matalalla kynnyksellä, kun sitä tarvitsee, ja panostusten tulee olla ennaltaehkäisevällä tasolla. Hyvinvointiin on aina parempi panostaa ennaltaehkäisevässä vaiheessa kuin vasta jälkikäteen, kun ongelmat ovat kasvaneet suuriksi.

Ennen kaikkea opiskelijat ovat vaarassa jäädä eri tukimuotojen väliin, koska hyvinvointialueet eivät tällä hetkellä tee yhteistyötä opiskelijoiden terveydenhuollon kanssa. Asia on korjattava, jotta jokainen saa hoitoa silloin kun sitä tarvitsee.

Etusivu: News Feed

TURVALLISUUS

Turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Meidän on panostettava puolustukseen muun muassa tuomalla kokonaiset ikäluokat kutsuntoihin ​​ja työskentelemällä sen eteen, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi arjessaan.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla turvallinen kasvuympäristö, ja siksi ennaltaehkäisevään työhön ja tukeen on panostettava varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Meidän on panostettava mm nuorisotyöhön, lisättävä lastensuojelun resursseja ja panostaa tehokkaaseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

IMG_0037.JPG
Etusivu: Ota yhtettä
31238c.jpg
bottom of page